Trafikolycka

Station Ystad och yttre befäl larmas på en trafikolycka på E65 öster om Marsvinsholm. En personbil har av okänd anledning gått in i mitträcket. Inga personskador i olyckan utan endast sanering av vägbanan. Vägen avstängd i östlig riktning under arbetet på plats.

Lämna ett svar