Trafickolycka

Två personbilar med totalt fyra personer som kolliderat. Alla personerna är ute ur bilarna när räddningstjänsten kommer till platsen. Samtliga inblandade har ådragit sig lindriga skador. Styrkan från Brösarp, räddningsvärnet i Kivik samt polis och ambulans på plats.

Lämna ett svar