Torrt i skog och mark

Det är för närvarande inte eldningsförbud i någon av kommunerna i SÖRF´s område. Men när det är väldigt torrt i skog och mark avråder vi avråder starkt för att göra upp eld i skog och mark. Var mycket försiktig om du ändå vill grilla eller elda och använda fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningställda grillplatser. Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Med andra ord iaktta stor försiktighet!