Tågolycka. Svarte

Station Ystad och yttre befäl larmas till en tågolycka. Det visar sig när vi kommer fram att tåget kört på ett träd som fallet över spåret. I kollisionen så rivs en av kontaktledningarna ner. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och evakuerar tåget. Inga personer skadas i händelsen.