t

Station Ystad och Skurup åker på trafikolycka, singel E 65 i höjd med Katslösa. Personbil som kört in i vajerräcke. Inga personskador. Vägen avstängd under saneringsarbetet.