t

Station Sjöbo och yttre befäl åker på trafikolycka i centralorten. Två personbilar som kolliderat. Ett elskåp är nedkört och Sjöbo elnät kommer till plats och tar hand om detta. Inga personskador. Efter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till polis.