t

Station Ystad får nytt larm, E 65 i höjd med Bjärresjörasten. Personbil som kört på ett större vilt. djuret förflyttas från körbanan ut i diket. Inga personskador. Polisen informeras om händelsen.