Utrymningsövning

Syfte/Mål med utbildningen:

Den här utbildningen riktar sig till alla som vill öva/träna praktiskt på sina utrymningsstrategier

Här kan man utföra generella utrymningar, man kan också öva på speciella detaljer

För att kunna utvärdera på ett bra sätt, bör man fundera på vad bör vi lägga tyngden på just denna övning

Vi kan utföra planerade övningar där alla är förberedda, vi kan också utföra övning där bara ett visst antal vet om det (överraskningsmoment)

Vi kan stå till tjänst med rökmaskin

Ansvaret för brandlarmets till/från är anläggningsskötarens, som vi vill skall vara med på denna övning

 

 

Övergripande innehåll:

  • Teoretiskt, generella råd o tips
  • Genomgång av utrustning t.ex. stegar, brandlakan m.m.
  • Kör utrymningen
  • Utvärderar efteråt

 

 

Kurstid: 1 timme

Avsedd för: Alla som vill öva/träna praktiskt på sina utrymningsstrategier

Max antal deltagare: Alla inblandade

Förkunskap deltagare: Ingen

Bokning: Webbformulär, eller mail till: externutbildning@sorf.se

Lokal/Plats: ”Hemmaplan” i era egna lokaler

Pris: 4000kr exkl. moms

 

Vid frågor kontakta: 010-110 25 61