Utrymningsövning

Syfte/Mål med utbildningen:

Den här utbildningen riktar sig till alla som vill öva/träna praktiskt på sina utrymningsstrategier.

Här kan man utföra generella utrymningar, man kan också öva på speciella detaljer.

För att kunna utvärdera på ett bra sätt, bör man fundera på vad bör vi lägga tyngden på just denna övning.

Vi kan utföra planerade övningar där alla är förberedda.

Vi kan också utföra övning där bara ett visst antal vet om det. (överraskningsmoment)

Vi kan stå till tjänst med rökmaskin.

Ansvaret för brandlarmets till/från är anläggningsskötarens, som vi vill skall vara med på denna övning.

Övergripande innehåll:

  • Teoretiskt, generella råd o tips
  • Genomgång av utrustning t.ex. stegar, brandlakan m.m.
  • Kör utrymningen
  • Utvärderar efteråt

Kurstid: 1 timme

Avsedd för: Alla som vill öva/träna praktiskt på sina utrymningsstrategier.

Max antal deltagare: Alla inblandade

Förkunskap deltagare: Ingen

Bokning: Via Telefon 010-110 25 61 eller sänd ett mail till: externutbildning@sorf.se  senast 1 månad innan utbildning.

Lokal/Plats: ”Hemmaplan” i era egna lokaler.

Pris: 4000:-  exkl. moms.