Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Syfte/Mål med utbildningen:

Den här utbildningen riktar sig till brandskyddsansvariga i olika verksamheter och de som är fastighetsägare.

Målet är att visa vem som har ansvaret ,samt skapa förståelse för hur viktigt det är att bedriva ett fungerande Systematiskt Brandskyddsarbete.

Övergripande innehåll:

  • Brandskyddspolicy
  • Ansvar
  • Organisation, Rutiner/regler/planer
  • Utbildning
  • Dokumentation av brandskyddet
  • Drift och underhåll
  • Kontroll/uppföljning/tillbudsrapportering

Kurstid: 3 timmar

Avsedd för: Fastighetsägare, verksamheter, brandskyddsansvariga, kontrollanter

Max antal deltagare: 20 st

Förkunskap deltagare: Ingen

Bokning: Via Telefon 010-110 25 61 eller sänd ett mail till: externutbildning@sorf.se

Lokal/Plats: Hos er eller på någon av våra brandstationer.

Pris: Vi utbildar helst inga grupper under 8 personer. Är ni endast någon enstaka som behöver gå kursen, kontakta oss för information angående våra öppna SBA utbildningar.
Vi har möjlighet att anpassa kursen efter era behov, kom med förslag.

Minst 8 pers. 1000:–/pers exkl. moms.