Praktiskt handbrandsläckning

Syfte/Mål med utbildningen:

Den här utbildningen riktar sig till personer som vill prova/träna på praktisk brandsläckning.

Observera ! Denna utbildning ersätter inte det viktiga budskapet i vår teoridel på utbildningen GBU – Grundläggande Brandutbildning.

Övergripande innehåll:

  • Varje deltagare får träna att praktiskt släcka brand i kläder.
  • Information om handbrandsläckare.
  • Varje deltagare får träna att praktiskt släcka brand med hjälp av handbrandsläckare.

Kurstid: 1 timme praktik

Avsedd för: Ni som vill prova/träna praktisk brandsläckning.

Max antal deltagare: 20 st.

Förkunskap deltagare: Ingen

Bokning: Via Telefon 010-110 25 61 eller sänd ett mail till: externutbildning@sorf.se

Lokal/Plats:  Plats för praktiken ca 10 x 10 m utomhus fritt område att elda på.

Pris: 2500:–/kurs exkl.moms.