Brandskyddsinformation till riskgrupper

Syfte/Mål med utbildningen:

Den här utbildningen riktar sig till riskutsatta grupper, exempelvis:

  • Riskutsatta grupper i olika typer av boenden: äldre, nyanlända, SFI, personer med annan etnisk bakgrund
  • Personer med funktionsvariation
  • Personer i glesbygd

Vi berättar om säkerhet i hemmet och ger tips och råd för att minska risken för olyckor

 

Övergripande innehåll:

  • Brandorsaker
  • Fallskador och dess orsaker
  • Tips för att försöka begränsa risker
  • Brandskydd
  • Tid för frågor

 

 

Kurstid: 1 timme

Avsedd för: Riskutsatta grupper

Max antal deltagare: Beroende på lokal

Förkunskap deltagare: Ingen

Bokning: Webbformulär, eller mail till: externutbildning@sorf.se

Lokal/Plats: Lokal anpassat till hur många vi blir. Gärna med dator, kanon, duk (om inte så har vi)

Pris: Kostnadsfritt

 

Vid frågor kontakta: 010-110 25 61