Information till pensionärer

Syfte/Mål med utbildningen:

Den här utbildningen riktar sig till de äldre i samhället.

Vi kommer ut och berättar om säkerhet i hemmet och föreningar.

Tips o råd för äldre

Övergripande innehåll:

  • Brandorsaker
  • Fallskador och dess orsaker
  • Tips för att försöka begränsa risker
  • Brandskydd
  • Tid för frågor

Kurstid: 1 timme

Avsedd för: Pensionärsföreningar, Dagcentraler

Max antal deltagare: Beroende på lokal

Förkunskap deltagare: Ingen

Bokning: Via Telefon 010-110 25 61 eller sänd ett mail till: externutbildning@sorf.se senast 1 månad innan utbildning.

Antal instruktörer: 1 st.

Lokal/Plats: Lokal anpassat till hur många vi blir. Gärna med dator, kanon, duk (om inte så har vi)

Fika: Ingår ej, vill man själv fixa är det naturligtvis okej.

Pris: Kostnadsfritt