Heta arbeten

Bakgrund:

I samarbete med räddningstjänsterna i Skåne bedriver Brandskyddsföreningen Skåne utbildningen Heta Arbeten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, typ svetsning och skärning samt de som agerar som tillståndsansvarig för heta arbeten.

Mål med utbildningen:

Efter utbildningen skall deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten, så att risken för brand eller annan skada minimeras.
Godkända deltagare erhåller certifikat.

Övergripande innehåll: Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhets-föreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Kurstid: 7 timmar Inkl. fika och lunch

Avsedd för: Dig som utför och är brandskyddsansvarig För Heta arbeten, det vill säga den som gör jobbet och den som skall ha jobbet utfört.

Max antal deltagare: 20 St.

Förkunskap deltagare: Ingen

Bokning: Information om utb.tillfälle och ort finns på Brandskyddsföreningens hemsida:

Utbildningstillfällen heta arbeten Skåne

Lokal/Plats: Brandstationen Ystad, Metallgatan 2, 271 39 Ystad.  Utbildningen finns även som digital

Tid: 08:00- ca 15:00

Fika ingår: Förmiddag- kaffe med bulle, lunch, eftermiddag- kaffe med kaka

Pris: Utbildningsavgiften är 2050 kr exkl moms + certifieringskostnad 1000 kr exkl moms.