GBU – Grundläggande Brandutbildning

Mål med utbildningen:

Efter kursen skall kursdeltagarna ha teoretiskt grundläggande kunskap och förståelse för hur en brand uppstår, hur den utvecklas och hur man förebygger den. Kursdeltagarna ska känna sig trygga i handhavandet av en brandsläckare och brandfilt.

• Brandförlopp
• Brandskydd
• Utrymning
• Larmrutiner
• Scenarier

Övergripande innehåll:

• Branden
• Brandförlopp
• Rumsbranden
• Brandcell
• Brandrisker
• Brandskydd
• Larmning och utrymning
• Scenarier
• Sammanfattning och gruppquiz
• Praktiskt handbrandsläckning och brandfilthandhavande

Kurstid:  3 timmar.

Avsedd för:
Företag/verksamheter/privatpersoner
Max antal deltagare:
20 st.
Förkunskap deltagare:
Ingen
Bokning:
Webbformulär

Eller ring: 010-1102561

Lokal/Plats:
På någon av våra brandstationer i medlemskommunerna Ystad, Simrishamn, Sjöbo eller Tomelilla. Vi kan också komma till er och hålla utbildningen.

Pris:
Vi har möjlighet att anpassa kursen efter era behov, kom med förslag.

Upp till 20 pers. 6500:– exkl moms.