Grundläggande Brandutbildning (GBU)

 

Mål med utbildningen:

Efter kursen skall kursdeltagarna ha teoretiskt grundläggande kunskap och förståelse för hur en brand uppstår, hur den utvecklas och hur man förebygger den. Kursdeltagarna ska känna sig trygga i handhavandet av en brandsläckare och brandfilt.

 

Övergripande innehåll:

• Branden
• Brandförlopp
• Rumsbranden
• Brandcell
• Brandrisker
• Brandskydd
• Larmning och utrymning
• Scenarier
• Sammanfattning och gruppquiz
• Praktiskt handbrandsläckning och brandfilthandhavande

 

Kurstid:  3 timmar

Avsedd för: Företag/verksamheter/privatpersoner

Max antal deltagare: 20 st

Förkunskap deltagare: Ingen

Bokning: Webbformulär, eller mail till: externutbildning@sorf.se

Lokal/Plats: På någon av våra brandstationer eller i era lokaler

Pris: 6500kr per kurs exkl moms

 

Vid frågor kontakta: 010-110 25 61