Våra utbildningar

KUNSKAP GER TRYGGHET MED STÖD FRÅN SÖRF!

Sörf´s utbildningar verkar för att minska olyckorna i samhället.
Utbildningarna vänder sig till alla som vill öka sin trygghet i hemmet, på arbetsplatsen, på fritiden eller i skolan.
Vår personal är räddningstjänst- utbildade och har lång erfarenhet av att utbilda andra i samhället.
Våra utbildningar ser du till höger på denna sida.
Är det ingen utbildning som passar ert behov, så har vi möjlighet att komponera utbildningar efter ert behov.

 

Förfrågningar om utbildningar gör ni bäst via vår hemsida och webbformuläret Bokningsförfrågan utbildning.

 

Har du frågor kan ringa externutbildningstelefonen: 010-110 25 61

Måndagar-Onsdagar 8.30-12.00, 13.00-14.30 

Torsdagar 8.30-12.00

Fredagar 8.30-12.00, 13.00-14.30

 

Eller maila till externutbildning@sorf.se

HLR vuxen

Syfte/Mål med utbildningen: Efter utbildning skall den deltagande känna sig trygg med att utföra HLR och att använda hjärtstartare  

HLR barn

Syfte/Mål med utbildningen: Den här utbildningen riktar sig mot alla som har barn i sin närhet Att få lära sig

Heta arbeten

Bakgrund: I samarbete med räddningstjänsterna i Skåne bedriver Brandskyddsföreningen Skåne utbildningen Heta Arbeten. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Syfte/Mål med utbildningen: Den här utbildningen riktar sig till brandskyddsansvariga i olika verksamheter och de som är fastighetsägare. Målet är

Praktiskt handbrandsläckning

Syfte/Mål med utbildningen: Den här utbildningen riktar sig till personer som vill prova/träna på praktisk brandsläckning Observera ! Denna utbildning

Utrymningsövning

Syfte/Mål med utbildningen: Den här utbildningen riktar sig till alla som vill öva/träna praktiskt på sina utrymningsstrategier Här kan man

Brandskyddsinformation till riskgrupper

Syfte/Mål med utbildningen: Den här utbildningen riktar sig till riskutsatta grupper, exempelvis: Riskutsatta grupper i olika typer av boenden: äldre,

Grundläggande Brandutbildning (GBU)

  Mål med utbildningen: Efter kursen skall kursdeltagarna ha teoretiskt grundläggande kunskap och förståelse för hur en brand uppstår, hur