Utbildningar

Vi vill skapa säkrare och tryggare kommuner – med din hjälp!

Satsa på utbildning i brandkunskap och personsäkerhet tillsammans med oss.

Enligt lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 har alla ansvar för att förebygga brand och hindra och begränsa skador i händelse av brand. Detta ansvar har vi både i hemmet och på arbetsplatsen.

En utbildning hos oss gör att ni investerar i olycksförebyggande som gör att riskerna minskar.

Skulle ändå en olyckshändelse inträffa så har förutsättningarna att göra rätt vid någon typ av olycka ökat avsevärt.

Läs mer om våra utbildningar och skicka en bokningsförfrågan via vårt webbformulär eller ring 010-1102561.

 


Publik verksamhet

Räddningstjänsten SÖRF skall verka för att förebygga olyckor och skador mot människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Sörf

Våra utbildningar

KUNSKAP GER TRYGGHET MED STÖD FRÅN SÖRF! Sörf´s utbildningar verkar för att minska olyckorna i samhället. Utbildningarna vänder sig till

Intresseanmälan utbildning

Använd vårt webbformulär när du skickar en bokningsförfrågan. Formuläret är inte bindande utan vi tar kontakt med er efter vi