Stormskada Ystad

Station Ystad larmas till en byggnadsställning som lossnat från sina infästningar och hotar att välta. Området säkras och trafiken på vägen och cykelbanan stängs av. Byggnadsställningen säkras akut med rep och spännband. Kontakt med ställningsmontörer som kommer till platsen och kommunens gatujour övertar avspärrningen och leder om trafiken.