Stormskada

Station Tomelilla blir larmade för att el stolpar vält över väg 9. Räddningstjänsten gör bedömningen att stänga av vägen och invänta el bolaget som äger el stolparna. Polisen är behjälplig i detta ärende.