Stormskada

Delar från ett tak på en fastighet i centrala Ystad håller på att släppa. Styrkan från Ystad säkrar plåtarna och överlämnar ansvar och uppsikt till ägaren.