Stormskada

Fastighet intill väg 11 där större takplåtar börjat lossna p.g.a. den hårda vinden. Styrkan från Tomelilla säkrar plåtarna och överlämnar ansvar och uppsikt till ägaren.

Lämna ett svar