Station Lövestad och Vollsjö

Station Lövestad och Vollsjö larmas till en trafikolycka, singel. Personbil som kört av vägen. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och hjälper ambulans med omhändertagandet. Polis utreder olycka.