Sotled

Station Lövestad och yttre befäl larmas till en adress i Lövestad där man har onormal rökutveckling från skorstenen. Räddningstjänsten kontrollerar med värmekamera för att utesluta ev brand i huskonstruktionen. Sotare kallas till platsen för kontroll av rökkanalerna.

Lämna ett svar