Soteld. Ystad.

Station Ystad och yttre befäl larmas till en soteldsbrand. Räddningstjänsten kontrollerar murstock efter soteld. Brandskyddskontroll kommer ske för att säkerställa skorstenens status efter brand.