Soteld Toarp

Station Tomelilla och yttre befäl åker på en soteld i Toarp. Vid ankomst har inte längre större brand i rökkanalen. Rökkanalen lodas och kontroller görs med värmekamera för att utesluta brandspridning till konstruktionen. Ny brandskyddskontroll skall göras av anläggningen innan den åter kan användas.