Soteld – Skumparpsvägen Vollsjö

Station Vollsjö, Lövestad, höjdenhet Hörby samt befälet Sjöbo åker på soteld. Ingen brand. Kontroll och sen överlämning till fastighetsägare.