Soteld Sjöbo

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en villa på Mäster Nils gatan i Sjöbo. På platsen har det troligtvis brunnit i ett kajbo i skorstenen. Vid ankomst rensas rökkanalen och eldstaden från resterna. Kontroll görs med värmekamera för att utesluta eventuell spridning till bjälklagen.