Soteld Högestad

Station Ystad larmas till en soteld. Inget synligt vid framkomst och inga förhöjda temperaturer i murstocken men försäkerhets skull lodas den ur. Underrättelse till skorstensfejarmästaren.