Soteld – Glemmingebro

Station Ystad och värnet i Glemmingebro larmas till en soteldsbrand. Räddningstjänsten kontrollerar murstock efter soteld. Brandskyddskontroll kommer ske för att säkerställa skorstenens status efter brand.