Soteld – Degebergavägen Vallarum

Station Vollsjö och Lövestad larmas till en soteld. Vid ankomst möts man av ett gnistregn från skorstenen. Elden lämpas ut och rökkanalen rensas. Ingen brandspridning till omgivningen.