Soteld Bäretofta

Station Lövestad larmas till en soteld i Bäretofta. Branden är av mindre omfattning och ingen spridning utanför rökkanalen. Ägaren ombeds kontakta SÖRFs enhet för brandskyddskontroll för ny kontroll.