Soteld

Station Tomelilla åker på soteld i fastighet. Kontrolla av eldstad och murstock. Efter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till sotare som kommer till plats.