Soteld

Station Brösarp och befälet 4060 larmas till en misstänkt soteld. Ingen brand. Kontroll med värmekamera. Överlämnar ärendet till fastighetsägare som ombedes ta kontakt med sotaren.