SÖRF tar över sotning och brandskyddskontroll

SÖRF tar över sotning och brandskyddskontroll

 

2013-10-31 gjordes en överenskommelse mellan SÖRF och skorstensfejarmästare Hans Lundquist AB om att upphöra omedelbart med det avtal som finns om sotning och brandskyddskontroll.

SÖRF tar från och med 2013-11-01 över verksamheten i egen regi.

Den som ska leda SÖRF:s sotningsverksamhet är Jimmy Olofsson som det senaste halvåret arbetat åt oss med hantering av sotningsfrågor och ansökningar om egensotning.

Genom beslutet som togs tar SÖRF över 8 personer samt övertar också leasingbilar, hyresavtal samt den utrustning som krävs för att utföra arbetet framöver.

Köpeskillingen är på 900 000 kronor och innefattar samtlig utrustning.

Ytterligare uppgifter finns i bifogade faktablad och pressinformation.         

 

Tom Setterwall

 

Pressmeddelande SÖRF tar över sotningen

Faktablad om SÖRF och övertagandet