SÖRF förstärker sin terrängförmåga

På station Brösarp finns nu en ATV med kopplat släp. Resursen är till för att kunna verka i terräng som normalt sätt är svårframkomlig. Enheten kommer att kunna verka gränslöst i SÖRF kommunerna.

Typisk användningsområde för den här typen av enhet, är brand i skog och mark. Detta då det kopplade släpet är utrustat med mindre tank samt pump. En annat typ av uppdrag som förekommer, är att assistera ambulanssjukvården med transporter i terrängen.

Personalen på station Brösarp har sedan en tid tillbaka, genomgått utbildning i att framföra fordonet på ett säkert sätt.