Solcellsanläggningar

Råd och anvisning för solcellsanläggningar och batterilagersystem.

Dessa råd och anvisningar utgör räddningstjänstens generella ståndpunkt vid installation av solceller på tak. Yttrandet grundar sig främst på branschinformation och räddningstjänstens utmaningar vid insatser som involverar elanläggningar och solceller. Vid specifika frågeställningar som inte behandlas i detta underlag är ni välkommen att kontakta räddningstjänsten för vidare rådgivning.

Läs mer på:  Rådgivning solceller SÖRF