Sjukvårdslarm Vollsjö

Station Vollsjö och yttre befäl samverkar med ambulanssjukvården och polis i ett ärende i Vollsjö.