Sjukvårdslarm. Tomelilla.

Station Tomelilla larmas ut på sjukvårdslarm. Tar hand om den drabbade tills ambulans anländer.