Sjukvårdslarm. Tomelilla.

Station Tomelilla larmas på sjukvårdslarm. Tar hand om den drabbade tills ambulans anländer.