Sjukvårdslarm Bornholmsfärjan Ystad hamn

Station Ystad larmas till ett hjärtstopp på Bornholmsfärjan som ligger vid kaj i Ystad hamn. Hjälper ambulans i omhändertagandet av den drabbade.