Röklukt Villa

Visar sig vid ankomst vara överhettad murstock. Räddningstjänsten lodar ur skorstenen och frilägger innertaket runt murstocken för att försäkra sig om att värmen inte nått takkonstruktionen. Kaminen beläggs med nyttjandeförbud tills kontroll av auktoriserad sotare blivit utförd. Station Lövestad, Vollsjö samt Yttre befäl deltog i arbetet.

Lämna ett svar