Röklukt – Villa. Smedstorp.

Befälet larmas till en villa för kontroll av värmeåtervinningsaggregat som gått varmt. Äldre värmeåtervinningsaggregat som slutat fungera. Lukta bränt och strömmen gått. Kontroll av aggregatet, sedan information till fastighetsägaren.