Röklukt i byggnad/Ystad

Yttre befäl kallas till ett ärende för kontroll. Glömd mat på spisen har medfört en kraftig doft i lägenhet och trapphus. Kontroll av kök och rådgivning.