Röklukt i byggnad – Adelgatan Tomelilla

Befälet Tomelilla åker på röklukt i byggnad. Framme på plats luktar det svag röklukt. Kontroll med värmekamera. Väktare som har jour kallas till plats samt butiksägare. Efter ytterligare kontroll av räddningstjänst lämnas ärendet över till butiksägaren.