Röklukt i byggnad

Yttre befäl kallas tillsammans med ambulans till ett ärende för kontroll och information. Glömd mat på spisen har medfört en kraftig doft i lägenhet och trapphus. Kontroll av kök och rådgivning. Inget sjukvårdsbehov.

Lämna ett svar