Röklukt – byggnad/Villa. Ystad, Ärtgatan.

Station Ystad larmas till en fastighet där de känner stark rökdoft. Räddningstjänsten kontrollerar pelletspannan och skorsten, ingen förhöjd temperatur föreligger. Ägarna till fastigheten kontaktar servicefirma till pelletspannan.