Röklukt byggnad – Ystad

Larm om röklukt i flerfamiljshus. Styrkan från Ystad kontroller lägenheterna och gemensamhetsutrymmena och kan konstatera att ett trasigt lysrör orsakat lukten. Representant för fastighetsbolaget kallas till platsen och övertar ärendet.