Röklukt – byggnad / Villa. Tolånga.

Befälet från Sjöbo larmas till en fastighet för kontroll. Luktat bränt från el-central som löst brandlarmet. Ägaren hade brutit strömmen och då hade rökutveckling upphört. Befälet undersöker och ingen förhöjd temperatur föreligger. Ägaren kontaktar elektriker.