Röklukt – byggnad / Villa. Onslundavägen, Spjutstorp.

Befälet från Simrishamn larmas på röklukt i en villa efter åsknedslag. Ystad styrkan omdirigeras och åker på detta uppdrag också. Räddningstjänsten undersöker fastigheten. Troligen slagit ner i tv antenn. en tv skadats. Fastighetsägaren kontaktar sitt försäkringsbolag.