Röklukt – byggnad / Villa. Nybrostrand, Sillabacken.

Station Ystad och värnet från Köpingebro larmas till en fastighet för kontroll att ingen brand föreligger. Säkring hade löst i en fastighet och i samband med detta kände de röklukt. Räddningstjänsten kontrollerar med värmekamera. Finner ingen förhöjd temperatur. Ägaren kontaktar elektriker.