Röklukt – byggnad / Villa. Hoby.

Station Borrby och FIP-befälet från Simrishamn larmas på undersökning, röklukt. Räddningstjänsten undersöker byggnaden med hjälp av värmekamera utan att finna något.