Röklukt – byggnad. Onslunda, Lärarevägen.

Befälet i Tomelilla larmas på röklukt, byggnad. När en person dragit ut en laddare från el-uttag löste säkring och jordfelsbrytare. Ingen brand. Den drabbade undersöktes på plats av ambulanspersonal. Fastighetsägare kommer till platsen för kontroll, undersökning.